O Art Prague
22. ročník ART PRAGUE
veletrh současného umění s mezinárodní účastí
31/10 - 5/11/2023
Clam-Gallasův palác
Praha 1
Husova 20

 

Vážení přátelé výtvarného umění,
máme velikou radost, že vám můžeme oznámit konání letošního 22. ročníku ART PRAGUE!
Po čtyřech letech se vracíme do nově zrekonstruovaného Clam-Gallasova paláce, přímo
na křižovatce Karlovy a Husovy ulice. Celkem 35 expozic současného vizuálního umění zaplní
všechna čtyři křídla prvního patra tohoto unikátního barokního objektu.
Rádi bychom touto cestou poděkovali především vedení Muzea hl. města Prahy a Magistrátu
hl. m. Prahy za vstřícnost při realizaci tohoto již kultovního výtvarného projektu.

Během návštěvy letošního ročníku ART PRAGUE budete mít jedinečnou možnost prohlédnout
si dosud nepřístupné sály paláce, které byly zrestaurovány s velkou péči s ohledem na dobu
vzniku.

31/10 - 5/11/2023
Těšíme se již nyní na vaši návštěvu!

Sledujte novinky na našem IG a na webu.


 

Odborná jury loňského ročníku ve složení Kacha Kastner, Monika Havlíčková, Jiří David, Petr Dub,   a Iva Nesvadbová rozhodla o vítězi soutěže ART PRAGUE YOUNG AWARD 2022, ceny pro umělce do 35 let.
Laureátkou se stala Barbora Myslikovjanová, která pro letošní ročník připravila prezentaci své
nejnovější tvorby. V rámci doprovodného programu se s touto autorkou můžete osobně setkat.

 

22. ročník veletrhu současného umění ART PRAGUE 2023

V Praze se bude ve dnech 31/10 - 5/11/2023 konat již 22. ročník přehlídky současného výtvarného umění ART PRAGUE.  Letos proběhne  Celkem 35 galerijních expozic nabídne díla téměř všech výtvarných oborů - malba, kresba, grafika, socha, umělecké sklo, instalace, videoprojekce aj. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout tvorbu 190 vizuálních umělců napříč generacemi, od nejmladších adeptů až po ikony české výtvarné scény.

Přehlídky se zúčastní řada galerií, které se na ART PRAGUE prezentují pravidelně, například Galerie Millennium, Galerie Havelka, Galerie Gambit, The Chemistry Gallery, Galerie S,  Galerie ArtinBox, Galerie eS, Knupp Gallery aj.

V této souvislosti ART PRAGUE pokračuje v konceptu propojování české a zahraniční výtvarné scény, své kolekce uvedou Galleri Orange z Dánska, Kulturus Galerie, zástupci uměleckých scén
z Holandska, Francie, Velké Británie, Turecka, Kanady, aj.

Tradiční součástí přehlídky je prezentace nejmladší generace umělců. I letos svoji dramaturgii představí  Young Real Art, IndigoSpace,  Jan Čejka Gallery a  řada studií mladých autorů, absolventů odborných výtvarných škol. Toto výstavní fórum tak umožňuje mladým umělcům často jejich úplně první prezentaci široké veřejnosti.

Vedle této generace nechybí zavedená jména české výtvarné scény - Jan Švankmajer, Jiří Kolář,  Michael Rittstein, Adriena Šimotová, Vladimír Kokolia, Jiří Načeradský, Jaroslav Róna, Petr Nikl, Aleš Veselý aj.

Mimo tradiční galerijní expozice se návštěvníci mohou těšit i na bohatý doprovodný program zahrnující živé výtvarné prezentace, přednášky a workshopy.  Neodmyslitelnou součástí veletrhu ART PRAGUE je již tradičně katalog shrnující představená díla.           
                                                                                            

Autorem letošního vizuálu ART PRAGUE je akad. malíř Pavel Šmíd.

22. ročník ART PRAGUE se koná s podporou Muzea města Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy
a Městské části Praha 1.
Záštitu projektu laskavě udělili JUDr Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy,
a Mgr. Terezie Radoměřská, starostka Městské části Praha 1.

 

ART PRAGUE JURY 2023 

Dominique Defontaines, sochař / sculptor, Collectif Résonances, Francie
Marek Gregor, nezávislý novinář, publicista / Freelance Writer, Publicist, Cultural Development
Petr Vaňous, kurátor a umělecký teoretik / Independent Curator and Art Critic
Iva Nesvadbová, ředitelka / Director of ART PRAGUE