O Art Prague
15. ročník veletrhu současného umění
Art Prague
15. - 20. 3. 2016
Kafkův dům, Praha

Plakat.jpg

 


Laureátkou jubilejního XV. ročníku ART PRAGUE se stala sochařka Josefína Jonášová

Hosté - Jan Wolf, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu
Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1
Cenu předali Iva Nesvadbová a Milan Jaroš, vedení ART PRAGUE

 

KONCEPCE

V Praze se ve dnech 15. - 20. 3. 2016
uskuteční již XV. ročník přehlídky současného výtvarného umění ART  PRAGUE. Předešlé úspěšné ročníky prokázaly životaschopnost této akce, kdy má návštěvník možnost v časovém úseku jednoho týdne zhlédnout originální díla až 250 autorů. 36 galerií nabídne díla téměř všech výtvarných oborů - malba, kresba, grafika, socha, umělecké sklo, instalace, videoprojekce aj.

Parnáctý ročník ART PRAGUE bude pokračovat v prezentaci zahraničních umělců formou ucelené koncepce postupného propojováni České republiky se zahraniční uměleckou scénou.   V letošním roce byli k participaci vyzváni umělci z New Yorku, které představí kurátor Robert Carrithers. V rámci přehlídky se budou konat diskusní panely za účasti odborníků a umělců jak z České republiky, tak i z USA. Cílem je podpořit vztahy mezi umělci a galeristy na poli výtvarného umění, rozšířit vzájemnou podporu uměleckých projektů a zvýraznit roli Prahy v mezinárodním výtvarném kontextu. V dalších ročnících se uvažuje o spolupráci s uměleckou scénou v Rakousku, dále Francii a Holandsku.

ART PRAGUE se za dobu svého trvání stal vyhledávanou každoroční událostí pro všechny milovníky výtvarného umění – sběratele, teoretiky, umělce, studenty, podnikatele, zahraniční návštěvníky Prahy, ale i pro laickou veřejnost, která se se současnými trendy především v oblasti malby a plastiky teprve seznamuje.

Galerie mají možnost bezprostřední konfrontace, návštěvníci pak příležitost v krátkém časovém úseku projít nabídku několika stovek, ba tisícovek uměleckých děl.  Tato pražská přehlídka se tak stává součástí okruhu zahraničních akcí obdobného rozsahu jako jsou např. Art Paris, Arténimes nebo přehlídky ve Štrasburku či ve Vídni.

OTEVÍRACÍ DOBA

15. - 20. března 2016

Denně úterý - sobota:   10h - 19h
(čtvrtek 17. 3. 2016 :    10h - 21h NOCTURNO)
Neděle  20. 3. 2016 :    10h - 18h

VSTUPNÉ 

Základní :    90,- Kč
Snížené :     60,- Kč
Katalog:    120,- Kč

ADRESA

Kafkův dům
náměstí Franze Kafky 3
Praha 1

Přístup pro zdravotně postižené

REALIZAČNÍ TÝM 

  • Iva Nesvadbová, ředitelka Art Prague
  • Milan Jaroš, umělecká koncepce Art Prague
  • Petr Hájek, programový koordinátor
  • Monika Jonášová, produkce
  • Anna Šebestová, kontakt s médii
  • Berta Jarošová, FB
  • Robert Carrithers, koordinátor - mezinárodní vztahy
  • Lukáš Pipek, marketing
  • Miloš Nový, technické služby