O Art Prague
14. ročník veletrhu současného umění
Art Prague
24. – 29. března 2015
Kafkův dům, Praha

Plakat-A1-AP.jpg

ART PRAGUE YOUNG AWARD
Laureátem ART PRAGUE YOUNG AWARD se stal Adam Štech, na ART PRAGUE 2015 zastoupený Galerií Peron a Novou galerií.
Odměna se skládá z výstavní plochy na ART PRAGUE 2016 pro one man show prezentaci a finanční dotace ve výši 10.000 Kč.
Gratulujeme!


Adam Štech
Autoportrét s Kiliánem, 2015

KONCEPCE

V Praze se ve dnech 24. - 29. 3. 2015
uskuteční již XIV. ročník přehlídky současného výtvarného umění ART  PRAGUE. Předešlé úspěšné ročníky prokázaly životaschopnost této akce, kdy má návštěvník možnost v časovém úseku jednoho týdne zhlédnout originální díla až 250 autorů. Přibližně 30 galerií nabídne díla téměř všech výtvarných oborů - malba, kresba, grafika, socha, umělecké sklo, instalace, videoprojekce aj.

Čtrnáctý ročník ART PRAGUE bude mít zvláštní specifikum:
nově přicházíme s konceptem postupného propojováni České republiky se zahraniční uměleckou scénou.  Jako první jsme zvolili scénu německou. K participaci byli vyzváni tamní umělci, galerie, ale i firmy, které mají zájem stát se součástí této umělecké přehlídky. V rámci přehlídky se budou konat diskusní panely za účasti odborníků a umělců jak z České republiky, tak i z Německa. Cílem je podpořit vztahy mezi oběma zeměmi na poli výtvarného umění, rozšířit vzájemnou podporu uměleckých projektů a zvýraznit roli Prahy v evropském výtvarném kontextu. V dalších ročnících se uvažuje o spolupráci s uměleckou scénou v Rakousku, dále Francii a Holandsku.

ART PRAGUE se za dobu svého trvání stal vyhledávanou každoroční událostí pro všechny milovníky výtvarného umění – sběratele, teoretiky, umělce, studenty, podnikatele, zahraniční návštěvníky Prahy, ale i pro laickou veřejnost, která se se současnými trendy především v oblasti malby a plastiky teprve seznamuje.

Galerie mají možnost bezprostřední konfrontace, návštěvníci pak příležitost v krátkém časovém úseku projít nabídku několika stovek, ba tisícovek uměleckých děl.  Tato pražská přehlídka se tak stává součástí okruhu zahraničních akcí obdobného rozsahu jako jsou např. Art Paris, Arténimes nebo přehlídky ve Štrasburku či ve Vídni.

OTEVÍRACÍ DOBA

24. - 29. března 2015

Denně úterý - sobota: 11h - 19h
(čtvrtek 26. 3. 2015 :    11h - 21h NOCTURNO)
Neděle 29. 3. 2015 :    11h - 18h

VSTUPNÉ 

Základní :    90,- Kč
Snížené :     60,- Kč
Týdenní permanentka :   140,- Kč
Katalog:    120,- Kč

ADRESA

Kafkův dům
náměstí Franze Kafky 3
Praha 1

REALIZAČNÍ TÝM 

  • Iva Nesvadbová, ředitelka Art Prague
  • Milan Jaroš, umělecká koncepce Art Prague
  • Petr Hájek, programový koordinátor
  • Jana Smrčková, kontakt s médii
  • Berta Jarošová, produkce, FB
  • Robert Carrithers, koordinátor - mezinárodní vztahy
  • Lukáš Pipek, marketingový manažer
  • Miloš Nový, technické služby