XIII. ročník veletrhu současného umění
13th International Contemporary Art Fair
11. - 16. 3. 2014 Praha


Zpět / Back

Producenti / Producers:
Gambit Factory, s.r.o.,
Art Prague centrum, s.r.o.
Řetězová 7, 110 00 Praha 1
GSM +420 602 277 210
artprague@artprague.cz
www.artprague.cz


Záštitu nad Art Prague převzal
Under the auspices of
Tomáš Hudeček, ,
primátor hl. m. Prahy
Mayor of the City of Prague


Záštitu nad Art Prague převzal starosta MČ Praha 1
Under the auspices of the Mayor of the Metropolitan District of Prague 1
Oldřich Lomecký


Generální partner Art PraguePartneři  
  

  Seznam účastníků /
List of Participants

1. ACB Contemporary
2. Alex Art Gallery
3. A.M. 180 Collective
4. Art Brut
5. Art Salon S
6. Artinbox Gallery
7. Brend Dedas Project
8. Galerie ARSkontakt
9. Galerie eS
10. Galerie Gambit
11. Galerie La Femme
12. Galerie Litera
14. Galerie Mánesova 54
15. Galerie Millennium
16. Galerie Navrátil
13. Galerie U Niny
17. Galerie Peron
18. Galerie S
19. Galerie umění pro děti
20. Galerie Vltavín
21. Indigo Space
22. Nau Gallery
23. Steam Punk
24. The Circle Gallery
25. The Chemistry Gallery
26. Projekt Tomáš Vavříček
27. Projekt Jan Miko
28. Projekt Mikuláš
29. Projekt VŠUP - film
30. Projekt VŠUP – malba
31. Projekt Lukáš Rais
For English scroll down

ART PRAGUE OPĚT V KAFKOVĚ DOMĚ!

Ve dnech 11. - 16. 3. 2014 bude v Kafkově domě probíhat již XIII. ročník uměleckého veletrhu ART PRAGUE. Jedná se o jedinou celoplošnou přehlídku současného výtvarného umění na území České republiky.

ART PRAGUE se po loňském úspěšném startu v nové lokalitě – Kafkově domě - prezentuje i letos na stejné adrese. Tento strategický bod v samém centru Prahy nabízí značně navýšený zájem o tuto výtvarnou akci.

Schema této jediné přehlídky současného výtvarného umění na území České republiky zahrnuje jednak prezentaci galerijní, jednak dále rozšiřuje koncept kurátorských projektů, které uvádějí na scénu především mladé umělce. Půdorys Kafkova domu umožňuje optimální oddělení jednotlivých participantů a výtvarných oborů. Vedle tradičních technik malby a sochy je značná pozornost věnována novým médiím, street artu aplikovanému v galerijním prostředí, instalacím a výtvarnému filmu.

Čtyři podlaží Kafkova domu nabízejí stovky originálních děl, každá expozice má jasnou dramaturgii, návštěvník prochází "bytovými" galeriemi a zdejší atmosféra mu nabízí ideální představu o roli výtvarného díla v interiéru. ART PRAGUE plánuje realizaci dalších externích projektů na území hlavního města v průběhu celého roku.

Již od samého vzniku ART PRAGUE zůstává hlavní devizou prezentace kvalitního současného výtvarného umění na široké platformě, profesní konfrontace, poskytnutí autorům i galeriím alternativní cestu k zájemcům o výtvarná díla, propagace aktuálních výtvarných směrů.

Mimo tradiční galerijní prezentace se návštěvníci mohou těšit i na bohatý doprovodný program zahrnující například tematické přednášky a diskuse či Nocturno (13. 3. 2014), v jehož rámci bude veletrh přístupný veřejnosti i v pozdních hodinách, novým prvkem je každodenní talk show Mikuláš - COFFEE TIME.

Stejně jako v předchozích letech, i letos vybere čestná porota umělce do 35let, který obdrží cenu "UniCredit Bank ART PRAGUE Young Award", jež mu finančně umožní další profesní rozvoj. Neodmyslitelnou součástí veletrhu ART PRAGUE bude již tradičně katalog shrnující představená díla.

Děkujeme za dlouhodobou podporu generálnímu partnerovi UniCredit Bank ČR, a.s. bez jehož zájmu by tato akce nebyla realizována.Doprovodný program

Pondělí 10.3.2014 v 18:00
Vernisáž

Předání ceny UniCredit Young Award mladému umělci do 35 let

19:00 – 01:00
Art Prague 2014 Opening Party

Hudba: DJ Lumiere (Buddha Bar)

Úterý 11. 3. 2014 v 17:00
Expozice Galerie S
Vzpomínka na prof. Jozefa Soukupa (6. VI. 1919 – 17. II. 2004)

Středa 12 .3. 2014 v 18:00
Diskusní panel na téma Umění a business – jak mohou spolupracovat umělci a umělecké projekty s firmami

Účastníci panelu:
Radan Kubr, partner, PRK – advokátní kancelář pořádající výstavy pro své klienty
Jiří Rákosník, marketingový ředitel, Heineken ČR – společnost s bohatými zkušenostmi v oblasti spolupráce s umělci
nejen v ČR, ale take v zahraničí
Petr Plocek, tiskový mluvčí, UniCredit Bank ČR – zkušenosti banky poskytující klientům zvláštní služby v oblasti nákupu umění
Pasta Oner – umělec
Moderuje: Petr Hájek (The Chemistry Gallery), Maria Staszkiewicz (Aspen Institute)
Akce je pořádána ve spolupráci s Aspen Institute Prague a s Americkou obchodní komorou v České republice

Čtvrtek 13. 3. 2014
Nocturno – veletrh otevřen až do 21:00


18:00
Umělecké projekty v rámci akce Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015

Jiří Suchánek, ředitel Plzeň 2015, představení projektu Plzeň, Evropské město kultury 2015
Michaela Mixová, kreativní inkubátor Světovar
Ondřej Kašpárek, platforma pro crowd funding Everfund.cz
Jana Trávníčková, mladá výtvarná scéna v Plzni

21:00 – 02:00
Art Prague 2014 Nocturno Party

Hudba: DJ Lucas Hulan (NIghtphunk Recordings)

Pátek 14. 3. 2014 v 16:00
Prezentace nového projektu knihkupectví PageFive - MIKRONE LUSTR

festival ilustrace s doprovodným programem - přednášky, filmové projekce na střeše Mikrony, party atd. Uvedou František Kastl a Štěpán Soukup, kurátoři projektu

Sobota 15. 3. 2014
15:00
Fair Art

Martin Leskovjan a Marek Doseděl uvedou základní přehled dopadu nového občanského zákoníku na umělecký provoz. U příležitosti prezentace na veletrhu bude představena nová podoba poskytování právních služeb a další nové projekty

18:00
Action Painting – Jan Miko


19:00 – 02:00
Art Prague 2014 Closing Party

Hudba: Miki DJ + VJ GIUSSEPPE – Kino CirKusDenní program – Dílny pro děti a dospělé

Od úterý 11. 3. do neděle 16. 3. 2014 denně od 14 do 17 h
Výtvarný atelier v prostoru Galerie U Niny

Denní kurzy malování a kreslení

Sobota 15. 3. 2014 a neděle 16. 3. 2014 od 14 do 17 h
Ateliér Galerie umění pro děti - workshops
Čas káv 2014

Hudba, poesie a další setkání uměleckých žánrů v malířské instalaci – kavárně.
Autor konceptu: Mikuláš
Čas káv je otevřen v průběhu celého trvání Art Prague 2014 v podkroví Kafkova domu vedle Klubu Art Prague.

Program
Pondělí 10.3. 2014 18:30

SONJA VECTOMOV /Fin/ – Zítra už to bude (smyčcová symfonie, 11 min)
Miki Discjockey /Cz/ – Strange Monday (malý gramofonový obývák)

Úterý 11. 3. 2014 17:00
Čas káv s Pavlou Jonsson a V! (bude potvrzeno)

Středa 12. 3. 2014 16:00
VÁCLAV KAHUDA a ADAM BORZIĆ /Cz, Hr/
Svátek Řehoře Samsy – tematický pořad, autorská čtení
MARIE LADROVÁ + ONDŘEJ VAVREČKA /Cz/
hudební doprovod – theremin, basová kytara

Čtvrtek 13. 3. 2014 17:00
MARKÉTA HRBKOVÁ /Cz/ autorské čtení 
od 19h Miki Discjockey/Cz/ gramofonové nokturno

Pátek 14. 3. 2014 17:00
HC TRAMP Ivo Vrba /Cz/  písňový recitál – zpěv, vlastní nástroje, např. elektrická kytara habr v bouři a jiné 

Sobota 15. 3. 2014
od 13:00 Dětská sobota – prohlídky expozice s umělci a lektory
IVO VRBA hudební  baby-sitting Času káv
– ukázky, příběhy a hry na rozmanité hudební nástroje domácí výroby (pro děti od 0 do 200 let)

18:00  VĚRA CHASE /Cz/ autorské čtení

od 20:00 – 2:00  Miki Discjockey + VJ GIUSSEPPE – Kino CirKus – dernisáž

Občerstvení v Klubu Art Prague a v Čase káv zajišťují kavárníci Marek, Magdaléna a Celina.
Občerstvit se můžete alkoholickými i nealkoholickými nápoji, kávou a jídlem (sendviče, quiche, polévka, dorty)
Klub Art Prague a Čas káv jsou otevřeny po celou dobu trvání Art Prague 2014 v podkroví Kafkova domuČESTNÁ POROTA ART PRAGUE 2014 HOMAGE JURY

Iva Nesvadbová, ředitelka / director of ART PRAGUE
Jaroslav Róna, malíř / artist / painter
Zdeněk Sklenář, galerista, vydavatel / gallerist, publisher
Patrik Šimon, sběratel a historik umění / art collector and art historian
Josef Vomáčka, nezávislý kurátor / independant curator
Marina Votrubová, zástupce / representative of UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Místo konání:   Kafkův dům
nám. Franze Kafky 3
Praha 1
Termín:   11. – 16. 3. 2014
(10. 3. 2014 slavnostní zahájení - na pozvání)
Otevírací doba:   11. 3.. – 15. 3. 2014  11-19h
(13. 3. 2014 NOCTURNO do 21h)
16. 3. 2014  11 - 18h
Vstupné:   90,- Kč
Snížené vstupné:   60,- Kč
Katalog:   120,- Kč
ART PRAGUE MANAGEMENT

Iva Nesvadbová & Milan Jaroš / vedení / Direction of ART PRAGUE
Petr Hájek / Event Coordinator
Jana Smrčková / Media Specialist
Alena Rohová, Anna Kráčmarová / Production Assistants
Miloš Nový, Miroslav Kounek / Technical Services
Producenti / Producers:
Gambit Factory, s.r.o.
Art Prague Centrum s.r.o.
Řetězová 7, 100 00 Praha 1
artprague@artprague.cz
www.artprague.cz
+420 602 277 210

Kontakt: ART PRAGUE
Řetězová 7
Praha 1
+420 602277210
artprague@artprague.cu
www.artprague.cz

English

ART PRAGUE BACK AT KAFKA'S HOUSE!

13th EDITION OF INTERNATIONAL FAIR OF CONTEMPORARY ART

It is for the 13th time that the fair of contemporary art ART PRAGUE takes place in Prague in the days of 11th to 16th March, 2014. It is a unique possibility to explore a wide spectrum of contemporary art on the territory of Czech Republic.

ART PRAGUE will present itself this year at the same location as last years successful launch in Kafka's house. This strategic point in the city offers a substantial increase in interest to this art event.

The layout of this exclusive exhibition of contemporary art in the Czech Republic includes both presentation galleries and also extends the concept of curatorial projects, introducing to the scene primarily young artists. The floor plan of Kafka's house allows for the optimal separation of the individual participants and art disciplines. Besides the traditional techniques of painting and sculpture, considerable attention is paid to new media, street art applied in the gallery space, site specific installations and visual film.

The four floors of Kafka's house offer hundreds of original works, each exposition has its own clear concept, a visitor passes "housing" galleries and the local atmosphere offers him/her the perfect idea of the role of artwork in the interior. The organizers of ART PRAGUE plan the realization of some other external projects in the capital city during the year.

From the very beginning ART PRAGUE was and still remains the main asset of presentation quality art on a wide platform. Providing authors and galleries an alternative path for those interested in artwork, professional discussion, and the promotion of current trends in art.

The thanks for its long-term support belongs to general partner UniCredit Bank Czech Republic, without whose interest this action would not have been realized.Accompanying Program

Monday March 10, 2014 at 6 pm
Gala opening of ART PRAGUE 2014

Presentation of the UniCredit Bank Art Prague Young Award

From 7pm to 1am
Art Prague 2014 Opening Party

DJ Lumiere (Buddha Bar)

Tuesday March 11, 2014 at 5 pm
Exhibition space of Galerie S

Reminiscence of Prof. Jozef Soukup (6. VI. 1919 – 17. II. 2004)

Wednesday March 12, 2014 at 6 pm
Discussion panel on Two strange fellows: art and business - how can companies and artists cooperate


Participants: Representative of PRK Law Office (organizer of art exhibits)
Representative of Red Bull (experienced in art events)
Representative of UniCredit Bank (special clients´service in art acquisitions)
Pasta Oner – artist
Hosted by Petr Hájek (The Chemistry Gallery)
The event is held in cooperation with the American Chamber of Commerce in the Czech Republic and with the Aspen Institute Prague.

Thursday March 13, 2014
Nocturno – ART PRAGUE open till 9 pm


At 6 pm
Plzen – European Capital of Culture 2015

Presented by
Jiří SuchAnek, director of Plzen 2015, presentation of art projects of Plzen, European Capital of Culture 2015
Michaela Mixova, creative incubator Svetovar
Ondrej Kasparek, platform for crowd funding Everfund.cz
Jana Travnickova, young art scene in Plzen

9pm – 02 am
Art Prague 2014 Nocturno Party

DJ Lucas Hulan (NIghtphunk Recordings)

Friday March 14, 2014
4 pm
Presentation of a new project of the bookstore PageFive - MIKRONE LUSTR

festival of illustrations and its program - lectures, film projections on the roof of Microna, parties etc. Presented by Frantisek Kastl a Stepan Soukup, curators of the project

Saturday March 15, 2014
At 3 pm
Fair Art

Martin Leskovjan and Marek Dosedel will present a basic summary of the impact of the new Civil Code on art activities as well as a new form of offering lawyers´services

At 6 pm
Action Painting – Jan Miko


7pm to 02 am
Art Prague 2014 Closing Party

Miki DJ + VJ GIUSSEPPE – Kino CirKusDaily program – Workshops for children and adults

From Tuesday March 11, 2014 to Sunday March 16, 2014 from 2 pm to 5 pm
Fine Art Studio in the space of the Gallery at Nina
Daily workshops of drawing and painting


Saturday March 15, 2014 and Sunday March 16, 2014 from 2 pm to 5 pm
Studio of the Gallery Art for Children - workshopsART PRAGUE 2013 HOMAGE JURY

Iva Nesvadbova, ředitelka / director of ART PRAGUE
Jaroslav Róna, malíř / artist / painter
Zdeněk Sklenář, galerista, vydavatel / gallerist, publisher
Patrik Šimon, sběratel a historik umění / art collector and art historian
Josef Vomáčka, nezávislý kurátor / independant curator
Marina Votrubová, zástupce / representative of UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Venue:   Kafka's House
nám. Franze Kafky 3
Prague 1
Opening hours:   March 11 - 15, 2014  11am – 7pm
(March 13, 2014 - NOCTURNO - open till 9pm)
March 16, 2014  11am - 6pm

1. Art Consulting Praha
Evžen Šimera


ALEX ART GALLERY
Spevák Tomáš


A.M.180 Collective
Jiří Kovanda


artbrut.cz
Klaus Zelmer


Galerie Art Salon S
Damien Hirst


Artinbox Gallery
Jan Švankmajer


Brent Dedas
Brent Dedas


Galerie ARSkontakt
Roman Franta


Galerie eS
Jiří Votruba


Galerie Gambit
Václav Bláha


Galerie La Femme
Miroslav Jiránek


Galerie Litera
Galerie Navrátil

František Skála


Galerie Mánesova 54
Ivan Bukovský


Galerie Millennium
Xénia Hoffmeisterová


Galerie Peron
Karel Nepraš


Galerie S.
Kamila Najbrtová


Galerie U Niny
Martin Mainer


Galerie Vltavín
Victor Vasarely


Indigo Space
Libor Lípa


Nau Gallery
Vilém Balej


Projekt Steampunk
Martina Hozová


The Circle Gallery
Renata Retrová


The Chemistry Gallery
Samuel Paučo


Projekt Tomáš Vavříček
Tomáš Vavříček


Projekt Jan Miko
Jan Miko


Projekt Miki Rittstein
Miki Rittstein


Projekt VŠUP film
Filip Hepnar


Projekt VŠUP malba
Pavel Šebek