XI. ročník veletrhu současného umění
11th International Contemporary Art Fair
21. - 25. 3. 2012 Praha


Zpět / Back

Producenti / Producers:
Art Prague Centrum, s.r.o.,
Art Prague o.s.
Řetězová 7, 110 00 Praha 1
GSM +420 602 277 210
artprague@artprague.cz
www.artprague.cz


Záštitu nad Art Prague převzal primátor hl. m. Prahy
Under the auspices of the Mayor of the City of Prague
Bohuslav Svoboda

S podporou hl. m. Prahy
With support
of the City of Prague


Záštitu nad Art Prague převzal starosta MČ Praha 1
Under the auspices of the Mayor of the Metropolitan District of Prague 1
Oldřich Lomecký

S podporou
Městské části Praha 1
With support of the Metropolitan District Prague 1


Generální partner Art Prague
Mediální partneři

  
  

Partneři


  
  


seznam účastníků /
List of Participants

1. A.M. 180 collective / CZ
2. Art Traffic / NL
3. Artinbox Gallery / CZ
4. Cargo Gallery / CZ
5. D+ Gallery / CZ
6. Galerie ARSkontakt / CZ
7. Galerie Bleibtreu / DE
8. Galerie Caesar / CZ
9. Galerie eS / CZ
10. Galerie Gambit / CZ
11. Galerie La Femme / CZ
12. Galerie Litera / CZ
13. Galerie Mathieu / FR
14. Galerie Millennium / CZ
15. Galerie M&K / CZ
16. Galerie Navrátil / CZ
17. Galerie Peron / CZ
18. GalerieRaum / DE
19. Galerie S / CZ
20. Galerie Vltavín / CZ
21. GSR Gallery / TW
22. Imago Gallery / CZ
23. Kvalitář / CZ
24. Prague Auctions / CZ
25. The Chemistry Gallery / CZ
26. Projekt Big Toys / CZ
27. Projekt Pode Bal / CZ
28. Škola
Prof. Karla Nepraše / CZ
For English scroll down
Cenu Unicredit Bank Art Prague Young Award 2012 převzala z rukou zástupkyně Unicredit Bank Mgr. Marie Wojcikové
Anežka Hošková z galerie A.M.180 Collective


ART PRAGUE - XI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU SOUČASNÉHO UMĚNÍ

Praha 9. 3. 2012 - Již pojedenácté se bude v Praze ve dnech 21. - 25. března 2012 konat veletrh současného umění ART PRAGUE. Základní osou přehlídky zůstávají pravidelní účastníci veletrhu z České republiky, Nizozemí, Německa, Taiwanu a Francie - např. Galerie Bleibtreu, Millennium, The Chemistry Gallery, Navrátil, Art Traffic, Vltavín, Peron, Gambit a další.
Kromě děl ověřených jmen jakými jsou např. Sýkora, Kolář, Malich, Pacovská, Grygar, Šimotová, Rittstein, Bláha, Načeradský, Róna aj. zde budou hojně prezentována rovněž díla střední a nejmladší generace.
ART PRAGUE pokračuje v rozšíření kurátorských projektů zaměřených na umění nastupující generace a studentů odborných škol, na kterých spolupracují mladí teoretici umění. Značná část je věnována plastice, novým médiím a street artu.
Zvláštní expozice ŠKOLA PROF. KARLA NEPRAŠE připomene jeho dvě výročí - nedožité 80tiny a 10 let od úmrtí . Svá díla představí čtyři Neprašovi žáci, absolventi sochařského ateliéru KN na AVU - Martina Hozová, Markéta Korečková, Karel Bartáček a Ján Macko.
Dalším projektem je participace skupiny PodeBal ve složení Michal Šiml, Petr Motyčka a Antonín Kopp a jejich hosté - Darina Alster, Lukáš Houdek a další. Tito umělci uvedou svůj nový projekt pod titulem IDENTIKIT, zabývající se identitou, kterým se řadí do volného proudu queer umění.
Letošní novinkou je rozsáhlá sekce věnovaná dětským i dospělým návštěvníkům - BIG TOYS české sochařky Alexandry Koláčkové, která se věnuje převážně tvorbě velkoformátových keramických plastik. Milovníci výtvarného umění budou mít možnost vyzkoušet si techniku modelování za asistence Alexandry Koláčkové a dalších lektorů.
Stejně jako v minulých letech udělí odborná porota cenu UniCredit Bank ART PRAGUE Young Award umělci do 35 let.
Součástí ART PRAGUE je bohatý doprovodný program, dne 22. 3. 2012 proběhne oblíbené NOCTURNO, kdy jsou výstavní prostory veřejnosti přístupné až do 21 hodin.ART PRAGUE – 11th edition of contemporary art fair

ART PRAGUE is now in its second decade. Back in 2002 when founding ART PRAGUE we wished to create a new tradition and now, after 10 years we feel positive that we have.
The benefits of a regular exhibition of contemporary art are now quite evident. Previous years' success have demonstrated the viability of such events, where the visitor can see original works by nearly 250 artists, in one place over a short period of time. Some 30 galleries from Czech Republic, Germany, France, Taiwan and the Netherlands are offering works from almost all art disciplines. The exhibition is attended by some 5000 visitors, and because of this, a new category of young art collectors has been emerging.
ART PRAGUE is listed among other international art fairs and its concept has been constantly developing over the years. Besides traditional presentations by galleries, there are also curator projects with a variety of topics - social themed work, contemporary sculpture, large scale paintings and street art - are all placed on a boat track between Prague and Hamburg (Cargo Gallery).
The aim of ART PRAGUE is to present quality contemporary art on a large scale and also to search for new and attractive ways of presentation. We would like to thank to the City of Prague for its long and continuing support as well as to our general partner UniCredit Bank ČR, a.s.Doprovodný program / Accompanying Program

Úterý 20. března 2012 v 18 h / Tuesday March 20, 2012 at 6pm,
Mánes, horní sál / Upper Hall,
Udělení zvláštní ceny UniCredit Bank Art Prague Young Award mladému umělci do 35 let / Presentation of the UniCredit Bank Art Prague Young Award

Středa 21. března 2012 v 17 h / Wednesday 21 March, 2012 at 5pm,
Mánes, spodní sál / Lower Hall
UMĚNÍ A VÝZNAM VZDĚLÁVÁNÍ - prezentace projektu vzdělávací platformy
Scholastika a následná diskuze s jeho zakladateli a pedagogy na téma "Současný stav soukromého vzdělávání versus státní instituce v oblasti vizuálního umění" - Evžen Šimera, Ondřej Brody, Terezie Nekvindová a další

SCHOLASTIKA - přednáška / prezentace / diskuse
Projekt Scholastika je novou vzdělávací platformou v oblasti výtvarného umění, užitého umění a designu. Činnost zahájil v lednu 2012, v první fázi formou dvousemestrální ateliérové výuky v šesti oborech. Výuka je zajištěna profesionálním týmem pedagogů složeným z mladých, renomovaných umělců, který společně s vedením scholastiky studenty zapojí do kontextu jinak těžko přístupné současné umělecké scény.
SCHOLASTIKA - lecture / presentation / discussion on the topic Art and significance of education by Evžen Šimera, Ondřej Brody, Terezie Nekvindova and others. The Scholastika Project is a new educational platform in the area of fine arts, applied arts and design. It is commencing its activities in January 2012 with a first phase in the form of two-semester studio courses in seven subjects. The courses are led by a team of professional instructors made up of young, reputable artists who, together with the head of the Scholastika, will help the students integrate into the otherwise hardly accessible current art scene.

Čtvrtek 22. března 2012 / Thursday March 22, 2012, ART PRAGUE NOCTURNO
Otevřeno pro veřejnost do 21h / Exhibition open for public till 9pm

Čtvrtek 22. března 2012 v 19 h / Thursday March 22, 2012 at 7pm,
Mánes, spodní sál / Lower Hall
Přednáška UrbanACT na téma "Veřejný prostor a umění" nabídne tři pohledy na veřejný prostor a zároveň představí tři svérázné aktéry, kteří s veřejným prostorem denně pracují. Fungující veřejný prostor je to, co dělá město funkčním organismem. Jak se na veřejný prostor v Praze dívají architekti z COLL COLL [CZ], street-artista Damien Mitchell [AUS] a sochařka Nina Šošková [SK]?
The lecture UrbanACT "Public space and art" will present three different approaches and views of public space. People who work with public space on daily basis will share their ideas, vision and experiences. What does a public space mean to COLL COLL architects [CZ], street artist Damien Mitchell [AUS] and sculptress Nina Šošková [SK]?

BIG TOYS SPACE - dílna pro děti i dospělé / workshops for kids and adults,
Mánes, spodní sál / Lower Hall

Od čtvrtka 22. března do soboty 24. března 2012 denně od 13 h do 17h
dílna modelování s Alexandrou Koláčkovou
From Thursday 22 March to Saturday 24 March, 2012, daily from 1pm to 5pm
workshops of modeling with Alexandra KoláčkováČESTNÁ POROTA ART PRAGUE 2012 HOMAGE JURY
Tomáš Císařovský, akademický malíř / artist - painter
Jiří Machalický, kurátor / curator
Milan Jaroš, graphic designer, ředitel / director of ART PRAGUE
Emil Přikryl, architekt / architect, profesor AVU / professor at Academy of Arts Prague
Marina Votrubová, zástupce / representative of UniCredit Bank Czech Republic, a.s.Místo konání / Venue
Výstavní síň / Exhibition Hall Mánes, Praha 1, Masarykovo nábř. 250Doba konání / Terms
20. března 2012 - v 18 hodin slavnostní vernisáž v Mánesu (pouze na pozvánky)
21. - 24. března 2012 - otevřeno 11 - 19 h
25. března - otevřeno 11 - 18 h
(čtvrtek 22. března NOCTURNO do 21 h)

20 March 2012 - opening ceremony at 6 pm in Mánes (on invitation only)
21 - 24 March 2012 - open 11 am to 7 pm
25 March - open 11am - 6pm (Thursday 22 March NOCTURNO - open till 9pm)Vstupné / Entrance fee Kč 90,-, snížené / reduced 50,- Kč
Katalog / Catalogue 120,- KčART PRAGUE MANAGEMENT
Iva Nesvadbová & Milan Jaroš / vedení / Direction of ART PRAGUE
Petr Hájek / Event Coordinator
Jana Kareš Piknová / Media Specialist
Michal Dědouch / VIP Adviser
Alena Rohová / Production Assistant
Miloš Nový / Technical Services
Producenti / Producers:
Art Prague Centrum, s.r.o.
Art Prague, o. s.
Řetězová 7, 100 00 Praha 1
artprague@artprague.cz
www.artprague.cz
+420 222 514 851
+420 602 277 210
A.M.180 Collective
Anežka Hošková


Art Traffic
Michael Kukla


Artinbox Gallery
Martina Chloupa


Cargo Gallery
Renata Machýčková


D+ Gallery & AD71
Ján Ilavský


Galerie ARSkontakt
Martin Salajka


Galerie Bleibtreu
Jiří Kolář


Galerie Caesar
Jakub Špaňhel


Galerie eS
Michal Brix


Galerie Gambit
Adriena Šimotová


Galerie La Femme
Boris Jirků


Galerie Litera
Galerie Navrátil

František Skála


Galerie Mathieu
Milan Grygar


Galerie Millennium
Xénia Hoffmeisterová


Galerie M&K
Oldřich Kulhánek


Galerie Peron
Adam Štech


GalerieRaum
Karin Zielinski


Galerie S.
Ivana Šrámková


Galerie Vltavín
Igor Grimmich


GSR Gallery
Uwe Mertsch


Imago Gallery
Antonín Kopp


Prague Auctions
Karel Malich


Kvalitář
Petr Dub, Libor Lípa


The Chemistry Gallery
Pasta Oner


Projekt Pode Bal
Michal Šiml


Projekt Big Toys
Alexandra Koláčková


Škola Prof. Karla Nepraše
Markéta Korečková


Ján Macko


Karel Bartáček


Martina Hozová