IX. ročník veletrhu současného umění
9th International Contemporary Art Fair
11. - 16. 5. 2010 Praha


Zpět / Back

Producenti / Producers:
Art Prague Centrum, s.r.o.,
Art Prague o.s.
Řetězová 7, 110 00 Praha 1
GSM +420 602 277 210
FAX +420 222 159 559
artprague@artprague.cz
www.artprague.cz


Záštitu nad Art Prague
převzal primátor
hl. m. Prahy
Under the auspices
of the Mayor of the City
of Prague
Pavel Bém

S podporou hl. m. Prahy
With support of the City of Prague


Záštitu nad Art Prague převzal starosta
MČ Praha 1
Under the auspices of the Mayor of Metropolitan District Prague 1
Ing. Filip Dvořák

S podporou
Městské části Praha 1
With support of the Metropolitan District Prague 1


Generální partner Art Prague
Hlavní partner Art Prague
Mediální partneři

  
  
  Partneři

  
     
  
G A L E R I E
1. Art Traffic / NL
2. (A)VOID Gallery / CZ
3. Brooks Gallery / CZ
4. D+ Gallery / CZ
5. Galerie ARSkontakt / CZ
6. Galerie Bleibtreu / DE
7. Galerie Dolmen / CZ
8. Galerie eS / CZ
9. Galerie Gambit / CZ
10. Galerie La Femme / CZ
11. Galerie Litera / CZ
12. Galerie Mathieu / FR
13. Galerie Millennium / CZ
14. Galerie M&K / CZ
15. Galerie Montanelli / CZ
16. Galerie Navrátil / CZ
17. Galerie 5. patro / CZ
18. Galerie Peron / CZ
19. Galerie Pictura / CZ
20. GalerieRaum / DE
21. Galerie S / CZ
22. Galerie Vltavín / CZ
23. Galerie Woxart / CZ
24. GSR Gallery / TW
25. Indigo Space / CZ
26. ONO Gallery / CH
27. The Chemistry Gallery / CZ
28. Výtvarné centrum Chagall / CZ
29. zahrada KC / CZ</td>
30. Týnská / CZ


For the English version please scroll downART PRAGUE – veletrh současného umění

Již podeváté se bude v Praze ve dnech 11. – 16. května 2010 konat veletrh současného umění ART PRAGUE.

Základní osou přehlídky zůstávají pravidelní účastníci veletrhu z České republiky, Nizozemí, Německa, Francie, nově pak galerie ze Švýcarska a Taiwanu.
Návštěvník veletrhu o ploše 2000 m2 shlédne (s možností koupě) originální díla téměř všech výtvarných oborů - malba, kresba, grafika, plastika, umělecké sklo, instalace, projekty v plenéru, videoart. Kvalita expozic jednotlivých galerií každým rokem stoupá, jejich program je čitelně vyprofilovaný, a tak si návštěvník může snadno vybrat styl jemu nejbližší. Snad právě proto se veletrh stal vyhledávanou událostí nejen tradičních milovníků výtvarného umění (sběratelé, teoretici, studenti, umělci, podnikatelé, zahraniční návštěvníci), ale i nováčků, kteří se se současnými trendy, především v oblasti malby, teprve seznamují.

Na veletrhu budou kromě děl ověřených jmen (Sýkora, Rittstein, Kovanda, Knapp, Pacovská, Róna, Singer, Bláha, Kunc, aj) hojně prezentována rovněž díla nejmladší generace – čerstvých absolventů uměleckých škol. Tato díla jsou cenově dostupnější, čímž se stávají oblíbeným cílem zájemců o koupi originálu.

K veletrhu již neodmyslitelně patří doprovodný program – kulaté stoly, VIP akce, nocturno (čtvrtek 13. 5. bude výstavní síň Mánes otevřena do 21 hodin).
Dvojjazyčný katalog s širokým obrazovým materiálem uvede kompletní program veletrhu. Atraktivní bude bezesporu i každoroční prezentace uměleckých časopisů: Flash Art, Art&Antique, Labyrint, Revolver Revue. I letos jsou mediálním partnerem Art Prague ArtNowOnLine, ArtVista, ArtFacts.Net a Prager Zeitung...

Konání již IX. ročníku veletrhu Art Prague svědčí o zájmu galeristů a odborné, ale i laické veřejnosti o tento druh prezentace současného umění; galerie zde mají možnost bezprostředního kontaktu s širokým publikem, návštěvníci pak příležitost v krátkém časovém úseku zhlédnout nabídku několika stovek, ba tisícovek uměleckých děl. Je jistě potěšitelné, že pražský veletrh Art Prague dnes již patří do okruhu prestižních zahraničních veletrhů obdobného rozsahu jakými jsou např. veletrh Artparis, Arténimes, veletrh ve Strasbourgu či ve Vídni.

Pořadatelé veletrhu se těší na Vaši návštěvu.ART PRAGUE – Contemporary Art Fair

The core of the exhibition is its regular participants such as Navratil, Montanelli, 5. patro, Millennium, Gambit, Peron and other galleries. Prague will also see the return of foreign galleries such as Bleibtreu from Berlin, Mathieu from Lyon, Art Traffic from Amsterdam, Raum from Freiburg and others. For the first time this year, ONO Gallery from Bern (Switzerland)) will join the exhibition as well as the GSR Gallery from Taiwan. The youngest generation will be presented by The Chemistry Gallery and by Avoid Gallery.

Visitors to this 2000 m2 fair will be able to see (and buy) original pieces of all art techniques, such as paintings, drawings, graphics, plastic art, installations, open air projects and video art.
The quality of exhibits from different galleries has been getting better each year and the programs are clearly profiled, allowing visitors to pick the style that most appeals to them. Maybe that’s why the fair has been attended not only by art lovers (collectors, theoreticians, students, painters, businessmen and foreign visitors), but also complete beginners who are only becoming familiar with the current art trends.

The fair, apart from works by renowned artists (Sykora, Rittstein, Naceradsky, Blaha, Rona, Singer), will also present works of the youngest generation – the graduates of Czech art schools.These, being financially more affordable, tend to become favorite targets of buyers.

The fair is inherently associated with its accompanying program and a popular nocturno will be held and Mánes will stay open May 13 until 9 pm.

A bilingual catalogue with numerous photographs and reproductions will present a complete picture of the fair. Annual art magazine presentations are not to be missed; this year it will be Flash Art, Art&Antique, Labyrint and Revolver Revue. The Art Prague’s media partner are again ArtNowOnLine, ArtVista and Prager Zeitung, as well as ArtFacts.net.

The fact that this year’s is already the 9th edition of Art Prague proves that this kind of contemporary art exhibition is popular with gallery owners, and both the general and professional public. Galleries get a chance to address the general public and visitors can see a selection of hundreds, or even thousands of pieces of art in a short period of time. It is certainly encouraging that Art Prague has become one of the more prestigious international fairs similar to Artparis, Arténimes, Strasbourg and the Vienna Fairs.

The auspices were provided by the Mayor of the City of Prague, Pavel Bém, and the Mayor of Municipality of Prague 1, Filip Dvorak.

The organizers are looking forward to your visit.Doprovodný program / Accompanying Program

Pondělí 10. května 2010 v 18 h / Monday May 10, 2010 at 6 pm
Mánes, horní sál / Upper Hall,
Udělení zvláštní ceny UniCredit Bank Art Prague Young Award mladému umělci do 35 let /
Presentation of the UniCredit Bank Art Prague Young Award

Úterý 11. května 2010 v 17 h / Tuesday May 11, 2010 at 5 pm
Mánes, spodní sál / Lower Hall, expozice / exhibition of IndigoSpace
Nové umění, nová média – street art, umění ve veřejném prostoru /
New Art, New Media – street art, art in the public space
1. Blanka Čermáková – Reprezentace české streetartové scény na světové výstavě Expo Šanghaj 2010 /
Presentation of the Czech street art scene at EXPO 2010 in Shanghai
2. Jiří Sulženko, David Kašpar – Street for Art 2010, Blox – dočasné centrum umění /
temporary centre for art
3. Ivo Slavík – Revitalizace vltavské náplavky v blízkosti Mánesa /
Revitalisation of the Vltava River embankment
Moderátor / Speaker: Petr Hájek, The Chemistry Gallery

Čtvrtek 13. května 2010 / Thursday May 13, 2010
ART PRAGUE NOCTURNO
Otevřeno pro veřejnost do 21 h / Exhibition open for public till 9 pmART PRAGUE – veletrh současného umění / Contemporary Art Fair

Místo konání
Venue

Výstavní síň Mánes, Praha 1, Masarykovo nábř. 250

Tisková konference
Press conference

spodní sál Mánes
pondělí 10. května 2010 v 11hod.
kompletní info, prohlídka expozic, katalog, pohoštění
Mánes lower hall, Monday 10 May 2010 at 11 am
Comprehensive information, exhibition tour, catalogue, refreshments

Doba konání
Date
10. května 2010 – v 18 hodin slavnostní vernisáž v Mánesu
11. – 15. května 2010 – otevřeno 11 – 19 h
16. května – otevřeno 11 – 18 h
Čtvrtek 13. května Nocturno do 21 h
10 May 2010 – opening ceremony at 6 pm in Mánes
11 – 15 May 2010 – open 11 am to 7 pm
16 May – open 11 am – 6 pm
Thursday 13 May Nocturno from 9 pm

Kontaktní osoby
Contacts
Iva Nesvadbová & Doc. Milan Jaroš, akad. mal.,
vedení veletrhu / Direction of ART PRAGUE
Petr Hájek, Event Coordinator
Magdalena Šebestová, Media Partner
Michal Dědouch, VIP Adviser
Alena Schelingerová, Production Assistant
Miloš Nový, Technical Services

    
    Andy Warhol revival
Pořadatel
Organizers
Art Prague Centrum, s.r.o. a Art Prague o.s.
Iva Nesvadbová, Doc. Milan Jaroš, akad. mal.
Řetězová 7, 110 00 Praha 1
artprague@artprague.cz
www.artprague.cz
+420 602 277 210
+420 602 391 249

- Vstupné Kč 80,-, snížené 40,- Kč.
- Admission fee CZK 80.00, reduced 40.00 CZK.
- Katalog / Catalogue CZK 100,-

Galerie 5. patro
M. S. Bastian / Isabelle L.Galerie ARSkontakt
Karel ŠtědrýArt Traffic
Jan Maarten Voskuil(A)VOID Gallery
Markéta Lys
a Kateřina Zochová


Galerie Bleibtreu
Erwin Heerich


Brooks Gallery
Christina Stahr


D+ Gallery & AD71
Jana Reháková-Lalová


Galerie Dolmen
Patrik Hábl


Galerie eS
Dušan ČernýGalerie Gambit
Monika HavlíčkováGalerie La Femme
Boris JirkůGalerie Litera
Galerie Navrátil

Adriena Śimotová


Galerie Montanelli
Ulrike Rosenbach


Galerie Pictura
Bedřich Dlouhý


GalerieRaumGalerie S.
Kamila Najbrtová


GSR Gallery
Uwe Mertsch


Výtvarné centrum Chagall
Antonín Kroča


The Chemistry Gallery
Michal Ožibko


Indigo Space
Lucie Skřivánková


Galerie Mathieu
Wilfried Prager


Galerie Millennium
Aleš Veselý


Galerie M&K
Jan Tichý


ONO Gallery
Hugo Brülhart


Galerie Peron
Jaroslav Róna


Týnská
Jan Šafránek


Galerie Vltavín
Adriena Šimotová


Galerie WOXART
František Matoušek


zahradaKC